Martina Mužátková

referent marketingu a propagace + vedoucí redakce magazínu NdB DIVA

M  +420 737 663 651 
E  muzatkova@ndbrno_cz