odbor ekonomiky

Ing. Eva Večeřová
vedoucí odboru ekonomiky a informatiky
Telefon: 542 158 141
Email: