jevištní provoz

Martin Břečka
vedoucí jevištního provozu JD
Telefon: 542 158 359, 542 158 510
Mobil: 602 811 573
Email:

Leo Mrázek
vedoucí jevištního provozu MD
Telefon: 542 158 421, 542 158 476
Mobil: 606 680 505
Email:

BcA. Jan Vrbka
vedoucí jevištního provozu Divadla Reduta
Telefon: 542 424 557
Mobil: 724 210 999
Email: