obchodní oddělení

Ing. Lucie Tousecká
obchodní ředitel
Telefon: 542 158 158
Mobil: 727 831 361
Email:

Vít Vaněk
Specialista online marketingu / vedoucí redakce DIVA
Mobil: 724 564 605
Email: ,

Mgr. Michaela Cvetlerová
referentka fundraisingu
Telefon: 542 158 266
Mobil: 724 910 308
Email:

Zuzana Žáková - Klimplová
referentka marketingu / PR
Telefon: 542 158 232
Mobil: 725 798 097
Email:

Bc. Jana Žáková
produkční
Telefon: 542 158 132
Mobil: 727 875 887
Email:

Jan Bernášek
vedoucí Zákaznického centra
Mobil: 733 737 654
Email:

Petr Havíř
referent propagace
Telefon: 542 158 146
Mobil: 725 790 390
Email:

Martina Procházková
produkční/marketing festivalu Divadelní svět Brno
Telefon: 542 158 346
Mobil: 702 076 534
Email:

Ivan Kubal
produkční/marketing festivalu Divadelní svět Brno
Mobil: 778 532 096
Email:

MgA. Pavel Lojda
tajemník Janáčkova festivalu
Telefon: 724 754 538
Email: