personální oddělení

Bc. Lenka Serbová
vedoucí personálního oddělení
Telefon: 542 158 145
Email:

Bc. Jana Hajzlerová
personalistka
Telefon: 542 158 230
Email:

Petra Landová
personalistka
Telefon: 542 158 237
Email: