personální oddělení

Bc. Lenka Serbová

vedoucí personálního oddělení

T 542 158 145
E serbova@ndbrno_cz

Bc. Jana Hajzlerová

T 542 158 230
E hajzlerova@ndbrno_cz

Petra Landová

T 542 158 237
E landova@ndbrno_cz