provozní ředitelka

Lenka Tesáčková

lenkaTweb.jpg

provozní ředitelka

T   +420 542 158 231
E   tesackova@ndbrno_cz

Dagmar Lojdová

dasaLweb.jpg

asistentka provozní ředitelky / rozpočtářka

T   +420 542 158 265
M  +420 724 803 371

E   lojdova@ndbrno_cz

 

Vlastimil Fabišik
Vedoucí správy divadelních budov
M 724 716 651
T  +420 542 158 484
E   fabisik@ndbrno_cz
 
Miloslav Barša
Správa administrativních budov
E   barsa@ndbrnocz
T +420 542 158 513
M 724 543 724
 
Výroba
Jaroslav Peterka
Vedoucí výroby dekorací
E   peterka@ndbrno_cz
M 606 768 777
 
Michaela Savovová
Vedoucí výroby kostýmů a rekvizit
T   +420 542 158 264
M 602 413 464
E   savovova@ndbrno_cz
 
Oddělení dopravy
Zdeněk Lang
T   +420 542 158 138
M 602 506 787
E   lang@ndbrno_cz
 
Janáčkovo divadlo:
Martin Břečka
Vedoucí jevištního provozu
542 158 510
M 602 811 573
brecka@ndbrno_cz
 
Milan Dadák
Jevištní mistr
725 071 966
dadak@ndbrno_cz
 
BcA. Petr Kozumplík
Mistr světel
725 731 131
kozumplik@ndbrno_cz
 
Lukáš Nábělek
Mistr zvuku
M +420 778773456
nabelek@ndbrno_cz
 
Marek Fruhvírt
Správce budovy JD
T +420 542 158 321
M 725 935 227
fruhvirt@ndbrno_cz
 
Mahenovo divadlo
Leo Mrázek
Vedoucí jevištního provozu
T   +420 542 158 421
M 606 680 505
E   mrazek@ndbrno_cz
 
Boris Ráboň
Jevištní mistr
725 935 228
rabon@ndbrno_cz
 
Bc. Roman Jajčík
Mistr světel
604 460 300
jajcik@ndbrno_cz
 
Petr Winkler
Mistr zvuku
607 514 509
winkler@ndbrno_cz
 
Jaroslav Mikulica
Správce budovy MD
T +420 542 158 525
M 727 814 941
mikulica@ndbrno_cz
 
 
Divadlo Reduta
Jan Vrbka
Vedoucí jevištního provozu
T   +420 542 424 557
M  724 210 999
E   vrbka@ndbrno_cz
 
Stanislav Rohánek
Jevištní mistr
rohanek@ndb_cz
 
Stanislav Mitana
Mistr zvuku
mitana@ndb_cz
542 424 559
 
Pavel Autrata
Mistr světel
autrata@ndb_cz
542 424 558.
 
Leoš Řádek
Správce budovy divadla Reduta
T +420 542 158 555
M 606 738 986
radek@ndbrno_cz