DADÁK Otakar

(1918 – 1992)

Otakar Dadák patří k nejvýznamnějším hereckým osobnostem souboru Mahenovy činohry druhé poloviny dvacátého století.

Rodák z Hané (narodil se v Brodku u Nezamyslic 16. prosince 1918) vystudoval herecké oddělení brněnské Konzervatoře u profesora Rudolfa Waltra. Jeho divadelní začátky jsou spjaty s pardubickým divadlem. Zde Dadák vytvořil řadu pozoruhodných rolí. Zvláště vysoce bylo ceněno jeho ztvárnění Jana Skalníka v Šrámkově Létě. V letech 1945-50 byl členem nově vzniklého brněnského Svobodného divadla (předchůdce nynějšího Městského divadla Brno). Zde zaujal mimo jiné v roli Petra v Čapkově Matce, nadporučíka Lukáše ve Švejkovi, Cizince v Ibsenově Paní z námoří anebo Kryštofa Kellera ve hře Artura Millera Smrt obchodního cestujícího. Od roku 1950 byl pak nepřetržitě členem Mahenovy činohry, kde se brzy stal mimořádně platným členem souboru. Jeho herectví vždy charakterizovala dokonalá připravenost a preciznost všech složek výkonu, významným rysem jeho herectví byla vzorná jevištní řeč, díky tomu se velmi úspěšně uplatňoval v četných rolích klasického repertoáru a v postavách vypravěčů či komentátorů. Byl herec velmi přemýšlivý, který dokázal roli prokreslit do nejmenších detailů.

V šedesátých letech patřily k jeho nejvýznamnějším rolím Jiří v Albeeho hře Kdo se bojí Virginie Wolfové, skvělý Marat ve hře Petra Weisse  Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata, kde byl dokonalým protihráčem Rudolfa Jurdy v roli markýze de Sade, a především titulní role v Cyranovi, v němž vytvořil velmi osobité, zdánlivě neefektní, ale o to hlouběji působící pojetí této proslavené role. Svou hereckou všestrannost a muzikálnost  prokázal Otakar Dadák na druhé straně skvělým ztvárněním role Jiřího v Kunderově Totálním kuropění.

Z rolí ze sedmdesátých let jmenujme například jeho Novoselcova ze hry E. Braginského a E. Rjazanova Kolegové z roku 1972, jeho dvě velké role čechovovské, které vytvořil ve spolupráci s režisérem Zdeňkem Kaločem (lékař Dorn v Rackovi a kníže Šabelskij, kterého převzal po tragické smrti Rudolfa Jurdy v Čechovově Ivanovovi) a postavu Samotáře v Kaločově hře Mejdan na písku.

Častá a pravidelná byla spolupráce Otakara Dadáka s brněnským rozhlasovým a televizním studiem a natočil i řadu filmových postav.
M. Weimann