DERFLER František

(1942)

František Derfler přední osobnost moderního českého divadla. Na prknech Mahenova divadla hrál již za studií. Do zdejšího angažmá však vstoupil až po pražských a provázkovských zkušenostech roku 1979. Během následujících sezon ztvárnil desítky velkých, středních i menších rolí v nejrůznějších činoherních titulech. Za normalizace se František Derfler stal signatářem Charty 77, což mu vyneslo naprostý zákaz práce v televizi, rozhlase i ve filmu – k těmto odvětvím se však vrátil po Sametové revoluci a zejména s Českým rozhlasem dodnes významně spolupracuje. V letech 1990 až 1997 byl uměleckým šéfem činohry Národního divadla Brno, která se pod jeho vedením rozvinula v soubor uznávaný kritiky i laickými diváky a oceněný řadou cen. V současnosti je František Derfler uměleckým šéfem Divadla U stolu, které založil na přelomu let 1988/1989. Působí v něm jako režisér, dramaturg i herec. Od roku 2003 také vyučuje na Divadelní fakultě JAMU.