Divadlo na provázku

Divadlo na provázku bylo součástí NDB (SDB) v letech 1978-1991.

Pod názvem Husa na provázku zahájil tento soubor jako amatérská skupina profesionálních divadelníků, studentů uměleckých škol a mladých tvůrců jiných profesí činnost v roce 1967. Mezi zakládajícími členy sdružení byli především studenti oborů režie a herectví Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a prvním uměleckým vedoucím skupiny Bořivoj Srba. Husa na provázku (v názvu i uměleckých východiscích inspirovaná poetikou Jiřího Mahena) působila od počátků v Procházkově síni Domu umění města Brna. V roce 1969 bylo sdružení donuceno vzdát se svého původního názvu a jako nový zvolilo název, pod nímž vystupovalo i v rámci NDB (SDB): Divadlo na provázku. K tehdy Státnímu divadlu v Brně bylo Divadlo na provázku přičleněno jako pátý umělecký soubor v roce 1978. První premiérou, uvedenou pod hlavičkou SDB, byla inscenace Evy Tálské Jako tako, následovala Brechtova Svatba a další. Z téměř sto padesáti inscenací, které Divadlo na provázku nastudovalo při SDB, připomeňme alespoň Kytici (1979), Vesnu národů (1980), Pas de deux (1980), Pohnutedlná čtení o donu Šajnovi a nevinně soužené hraběnce Genovefě (1983), Rozvzpomínání (1985), Na dávném prosu (1985), Balet Makábr (1986), Shakespearománii (1988 Veličenstva Blázni, 1990 Lidé Hamleti), Koncert v... (1988), projekty Cesty (1984, společný projekt Divadla na provázku, Divadla na okraji, HaDivadla a Studia Ypsilon), Projekt 1985 – scénické čtení, Divadlo v pohybu (1987) či scénický časopis Divadla na provázku a HaDivadla Rozrazil (1988-1989).
Po listopadu 1989 se Divadlo na provázku mohlo vrátit ke svému původnímu titulu, vzhledem ke všeobecné známosti cenzurovaného názvu si však ponechalo i slovo divadlo – od roku 1990 zní název souboru Divadlo Husa na provázku.
Souborem NDB bylo Divadlo Husa na provázku do konce roku 1991, k 1.1.1992 bylo převedeno do Centra experimentálního divadla v Brně.
(JiN)