HaDivadlo

HaDivadlo  bylo součástí NDB (SDB) v letech 1980-1991.

Vzniklo v roce 1974 v Prostějově, do roku 1977 však jako Hanácké divadlo působilo v jeho poetice nevyhovujících prostorách kukátkového divadla. V roce 1977 získal soubor k užívání nepravidelný prostor přednáškového sálu Národního domu v Prostějově, což přispělo i ke zformování stálého hereckého ansámblu. K zakládajícím členům Svatopluku Válovi a Josefu Kovalčukovi přibyli M. Černoušek, M. Maršálek, I. Hýsková, J. Kohut, A. Goldflam a inscenacemi Ekkykléma – Depeše na kolečkách – Chapliniáda, Komedie o strašlivém mordu ve sviadnovské hospodě L.P. 1715 aneb Ondráš a Život ze sametu barvy lila vešlo HaDivadlo do povědomí nejen prostějovských diváků. Stejně jako Divadlo na provázku, budilo HaDivadlo častou nevoli cenzurních úřadů a v roce 1980 (zčásti jako poslední opatření před zrušením) bylo přičleněno jako šestý soubor ke Státnímu divadlu v Brně. Až do roku 1985 působilo HaDivadlo v prostějovském Národním domě, poté se přemístilo do Brna a hrálo postupně v Klubu školství a vědy Bedřicha Václavka, Kulturním středisku na Šelepově ulici a od května 1991 v Kabinetu múz. Ve svazku SDB uvedlo HaDivadlo např. inscenace Biletářka (1983), Útržky z nedokončeného románu (1985), Dnes naposled (1985), Dcery národa (1987), Vojcek (1988), Žádná tragédie (1989), Proces (1989), Lidská tragikomedie (1991), významně se podílelo na projektech Cesty (1984) či Rozrazil (1988-1989).
Souborem NDB bylo HaDivadlo do konce roku 1991, k 1.1.1992 bylo převedeno do Centra experimentálního divadla v Brně.
(JiN)