Mozart v Redutě

Jednu z nejslavnějších návštěv zažila Reduta v roce 1767. Osobním vystoupením mladého Mozarta však jeho účinkování v Redutě neskončilo - od r. 1789 byla na její scéně provedena mnohá jeho hudební díla.

Mozart v Redutě

V roce 1767 vypukla ve Vídni epidemie neštovic. Leopold Mozart se nákazy, na níž mnoho dětí umíralo, obával a rozhodl se se svými dětmi Wolfgangem a Marií Annou, zvanou Nannerl, odcestovat z Vídně na Moravu. Jejich první zastávkou bylo Brno, kde navštívili zemského hejtmana Franze Antona Xavera von Schrattenbacha, bratra salzburského arcibiskupa Siegmunda Christopha Schrattenbacha, u něhož byl Leopold Mozart dvorním skladatelem a vicekapelníkem. 

26. října odjeli Mozartovi do Olomouce, kde i přes všechna preventivní opatření obě děti podělaly neštovice. Teprve 23. prosince se mohli vydat na zpáteční cestu do Vídně. Do Brna přijeli na Štědrý den a strávili zde celé vánoční svátky, ubytováni pravděpodobně v domě hraběte Schrattenbacha. 30. prosince 1767 koncertovali sourozenci Mozartovi v městské taverně. O jejich vystoupení se dochovaly dvě zprávy, podle nichž Wolfgang a Nannerl hráli na cembalo za doprovodu brněnských hudebníků: hra dětí publikum okouzlila, ale v hodnocení kvality spoluúčinkujícího komorního orchestru se prameny rozcházejí. Které skladby byly na koncertu provedeny bohužel není známo. 9. ledna 1768 Leopold Mozart s dětmi odcestoval do Vídně.

První opera Wolfganga Amadea Mozarta byla v Redutě uvedena v prosinci 1789 – Don Giovanni. I když jeho rozpačité přijetí bylo v prvních letech důvodem nízké reprízovanosti, v první polovině 19. století již patřil Don Giovanni k nejoblíbenějším a nejhranějším operám v Brně. Přízeň brněnského publika si bezprostředně po svém uvedení získala Kouzelná flétna (premiéra 1793), oblíbenými byl také Únos se serailu (premiéra 1794) a korunovační opera Titus (premiéra 1798), která se uváděla při častých slavnostních příležitostech. Naproti tomu Figarova svatba, premiérovaná v Královském městském národním divadle v roce 1797, byla po premiéře uvedena bez většího diváckého zájmu jen šestkrát a poté na několik let zcela zmizela z jeviště. Teprve roku 1813 měla premiéru další Mozartova opera, Così fan tutte, již si také ke své benefici vybral propagátor mozartovského repertoáru, divadelní kapelník, skladatel a pedagog Gottfried Rieger. I když je Mozartovo dílo na brněnských jevištích uváděno často, v Redutě 20. století byla tato díla – ovšem také vzhledem k nedostačujícím technickým podmínkám, jež divadelním produkcím poskytoval upravený redutní sál – ojedinělá.

J. Nováková

Wolfgnag Amadeus Mozart  Wolfgang Amadeus Mozart