▪ O Síni slávy NdB ▪

Tradici uvádění významných uměleckých osobností do Síně slávy zahájil v rámci udělování Ceny diváka 2008 ve spolupráci s Klubem přátel Mahenovy činohry soubor Mahenovy činohry. Rovněž Klub přátel opery a baletu a soubor Janáčkovy opery od roku 2009 v rámci divácké ankety Cena DIVA uděloval pravidelně cenu za celoživotní mistrovství v oboru opera významným umělcům, jejichž profesní dráha je nebo byla spojena s Národním divadlem Brno.

Od roku 2011 (vyhlašování cen za rok 2010) Národní divadlo Brno obě doposud samostatné ankety sloučilo a pod názvem Cena „DIVA“ (a příslušný rok) ve spolupráci s kluby přátel pořádá společnou diváckou anketu o nejlepší umělecké výkony a premiéry všech souborů Národního divadla Brno. 
Završením slavnostního vyhlášení Ceny „DIVA“, Galavečera hvězd, je pak uvedení osobností do Síně slávy za celoživotní mistrovství.

Zásady uvádění osobností do Síně slávy Národního divadla Brno

  • V rámci Ceny „DIVA“, Galavečera hvězd jsou do Síně slávy uváděny osobnosti významně spojené svou uměleckou činností s NdB, které výrazně ovlivnily a utvářely umělecký profil NdB a které ve svých oborech dosáhly celoživotního mistrovství.
  • Osobnosti jsou nominovány v kategorii Mimořádné osobnosti Národního divadla Brno (Nesmrtelní).
  • Osobnosti do Síně slávy nominují šéfové uměleckých souborů ve spolupráci s kluby přátel (KPOB, KPMČ).
  • Osobnosti, které nepřísluší ke stávajícím souborům NdB, může nominovat ředitel NdB na základě obdrženého návrhu.
  • Osobnosti, které budou uvedeny do Síně slávy, vybírá z nominovaných osobností komise jmenovaná ředitelem NdB.

Síň slávy Národního divadla Brno můžete navštívit před představeními a o přestávkách v přízemí Mahenova divadla