Historie NdB - obecná

Národní divadlo Brno datuje svoji historii od počátku 80. let 19. století, kdy bylo založeno Družstvo českého Národního divadla v Brně. Jeho cílem bylo "starati se o pořádání důstojných her divadelních a opatřiti fond ku zřízení českého Divadla národního v Brně". V září 1881 získalo Družstvo povolení k provozování her ve velké dvoraně Besedního domu a v prosinci 1884 zahájilo pravidelný provoz ve vlastní divadelní budově na rohu Veveří ulice a tehdejšího Radvitova náměstí.