Online archiv - databáze fotografií

PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

          I. 

 1. Fotografie jsou určeny k prohlížení a ke studiu a jsou dokumentačním materiálem k inscenacím, osobnostem a budovám Národního divadla Brno, příspěvkové organizace (dále jen NDB).
 2. Vlastníkem majetkových autorských práv k fotografiím je NDB.
 3. Stažením fotografie vzniká podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, mezi NDB a nabyvatelem stažené fotografie (dále jen nabyvatel) smluvní vztah, na základě kterého NDB poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k nekomerčním účelům.         

          II. 

 1. Stažení fotografií pro komerční účely je zakázáno. Za komerční účely je považováno takové užití fotografií, jehož přímým i nepřímým důsledkem je peněžitý nebo nepeněžitý zisk.
 2. Stažení fotografií pro nekomerční účely je povoleno pouze pod podmínkou vypořádání osobnostních autorských práv fotografa nabyvatelem. Jméno a příjmení fotografa je uvedeno v názvu každé fotografie.
 3. Odpovědnost za vypořádání autorských práv s fotografem a náklady s tím spojené nese výhradně nabyvatel.
 4. Nabyvatel je povinen písemně informovat NDB o záměru zveřejnit fotografie. V případě, že zveřejnění fotografií je v rozporu s etikou a posláním NDB, může NDB zveřejnění fotografií nabyvateli zakázat. 
 5. Nabyvatel je povinen uvést zdroj fotografií ve znění: zdroj: www.ndbrno.cz/online-archiv.
 6. Nabyvatel nesmí použít fotografie způsobem, který by snižoval jejich hodnotu nebo urážel či ponižoval vyobrazené osoby nebo události.
 7. Úpravy fotografií nejsou povoleny.         

          III. 

Tato pravidla a podmínky užívání jsou závazná. Jejich porušení je považováno za porušení smluvního vztahu mezi NDB a nabyvatelem a porušení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Brně dne 10.6.2013                    MgA. Jan Petr, pověřený výkonem dočasně neobsazené funkce ředitele NDB

 


 • Kontakt pro ohlášení záměru zveřejnit fotografie (dle čl. II. odst. 4.): novakova@ndbrno_cz

 • Kontakty pro vypořádání autorských práv fotografa nabyvatelem (dle čl. II. odst.2 a 3):
       Jana Hallová  /  j.hallova@seznam_cz
       Luděk Svítil  /  svls@email_cz
       Rafael Sedláček  /  »»» Sylvie Tvarůžková  tvaruzkova.s@fce_vutbr_cz
       Vladislav Vaňák  /  helpme@volny_cz
       Petr Michl  /  michlpetr@seznam_cz
       Tomáš Galle  /  tom.galle@pictures4masses_com
       Pavel Nesvadba / pavel.nesvadba@me_com


»»» vstoupit do ONLINE ARCHIV - DATABÁZE FOTOGRAFIÍ