Online archiv - podmínky užívání

Obsah Online archivu a dokumentů ke stažení Archiv na www.ndbrno.cz podléhá ochraně Zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění – Autorský zákon.
Jeho šíření či jakékoli veřejné využití je možné pouze na základě písemného souhlasu NDB.