PŘIDAL Antonín

(1935 - 2017)

Po maturitě na gymnáziu v Uherském Hradišti v roce 1953 vystudoval na FF UJEP v Brně anglistiku a hispanistiku s literárněvědným zaměřením, kde v roce 1958 absolvoval a řádně obhájil diplomovou práci na téma Raná poezie Carla Sandburga a Kniha pravé lásky Juana Ruize. V letech 1960–1970 pracoval jako redaktor literárního a dramatického oddělení Československého rozhlasu v Brně. Po ztrátě zaměstnání, jež úzce souvisela s politickými důsledky roku 1968, zůstal až do roku 1990 spisovatelem a překladatelem ve svobodném povolání. V letech 1990–1991 byl dramaturgem FS Barrandov, od roku 1990 přednášel na Divadelní fakultě JAMU v Brně, kde do roku 2010 vedl ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Roku 1991 byl jmenován docentem, posléze pak v roce 1993 profesorem, na fakultě pedagogicky působil do roku 2016.

V jeho mistrných, jazykově bohatých překladech v češtině ožila mj. dramata Shakespearova i Lorcova, poezie Edwarda Leara, Galwayie Kinnella či Juana Ruize, a prózy I. B. Singera, Josepha Hellera, Leo Rostena a dalších.

Autor řady básnických sbírek, her pro divadlo a rozhlas, filmový a televizní scénárista i stvořitel populárně naučných pořadů, ale rovněž filosof a esejista.

Na jeviště Národního divadla Brno se opakovaně vracel jako překladatel i autor. 

V roce 1998 obdržel Cenu Ferdinanda Peroutky, a v roce 2007 mu byla udělena Státní cena za překladatelské dílo a Cena města Brno. 

Petr KlariN Klár