Reduta

Reduta jako samostatný umělecký subjekt byla nejmladším z umělecky tvůrčích útvarů NDB.

Nebyla v pravém slova smyslu souborem, neboť nebylavybavena vlastním ansámblem. Pod vedením uměleckého šéfa Petra Štědroně a dramaturgyně Dory Viceníkové však vytvářela vlastní dramaturgickou a inscenační koncepci, naplňovanou např. inscenacemi Služky (Jean Genet, R Marián Amsler, 2008), Erós (Pavel Kohout, R Jiří Pokorný, 2008), Marnie (Winston Graham, R J. A. Pitínský, 2008), Růže pro Markétu (Michal Viewegh, R Thomas Zielinski, 2009), Agáta hledá práci (Dana Łukasińska, R Dodo Gombár, 2009), Německý oběd (Thomas Bernhard, R Arnošt Goldflam, 2009), Elementární částice (Michel Houellebecq, R Jan Mikulášek, 2010), Stanice: Tančírna (Dodo Gombár – Dora Viceníková, R Dodo Gombár, 2010).
Status svébytného uměleckého subjektu získala Reduta na počátku sezony 2007/2008 (do roku 2014).
(JiN)