TUSCHNEROVÁ Inez

(1932 - 2015)

Inez Tuschnerová patří k významným českým kostýmním výtvarníkům druhé poloviny 20. století. Svou volnou tvorbou však zasahovala do řady dalších oblastí.

Její život je cele spjat s Brnem. Vyjma krátkého období studií (na pražské VŠUP u prof. Aloise Fišárka a na Mezinárodní Akademii v Salcburku u prof. Oskara Kokoschky) v Brně studovala (Vyšší škola uměleckého průmyslu), tvořila, žila a pedagogicky působila.

Od počátku 60. let se tvorba Inez Tuschnerové odvíjela v několika vzájemně se prostupujících oblastech. Hluboký cit pro materiál a expresivní výtvarné gesto však propojuje všechny tyto oblasti, ať už šlo o techniku asambláže, perokresby, záznamu barvou či technologii tkaných tapiserií a netkaných textilií tzv. art protis.

S brněnským Národním divadlem spolupracovala Inez Tuschnerová ve dvou obdobích v letech 1965-1974 a 1987-1994 a podílela se na vzniku nezapomenutelných inscenací. Z prvního období spolupráce připomeňme alespoň Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata (1965), Peer Gynta (1966), Krále Leara (1969), Janu z Arku na hranici (1969), Očekávání (1969), z druhého období Život Eduarda druhého anglického (1988), Osud (1987) či Káťu Kabanovou (1994).

Stejně jako její volnou tvorbu, i její scénografickou práci charakterizuje expresivní výraz a citlivá inspirace materiálem, aniž trvá na jedné výtvarné technice. Soubor jejích kostýmních návrhů je cennou sbírkou široké škály výtvarných technik od kresby a malby až po koláže a asambláže a tvorba Inez Tuschnerové je právem řazena k tomu nejlepšímu, co u nás na poli divadelního kostýmu ve druhé polovině 20. století vzniklo.

V 60. a 70. letech také pedagogicky působila na oddělení scénografického kostýmu Střední průmyslové školy textilní v Brně (1961-67) a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1967-73).