Více o online vyhledávání v repertoáru

Databáze pro online vyhledávání v repertoáru NDB je doplňována postupně, ve své finální podobě obsáhne všechny premiéry NDB od roku 1884 do současnosti.
V současné době probíhá první etapa plnění databáze – soupisové informace, týkající se inscenací a uměleckých osobností NDB. Ve druhé a třetí etapě bude databáze doplňována fotografiemi a dalšími obrazovými dokumenty, ohlasy v médiích a uměleckými životopisy členů a hostů NDB.
Podkladem pro plnění databáze je veškerá dochovaná dokumentace, uložená v archivu NDB.
Dokumentace k inscenacím zahrnuje křestní listy, jejich změny a doplňky, programy, programové vložky s obsazením a vývěsky k jednotlivým představením.
K působení Divadla na provázku a HaDivadla v rámci SDB je v archivu NDB uložena neúplná dokumentace. Údaje k inscenacím těchto souborů, nastudovaným v letech 1978 (1980) - 1991, budou upřesněny ve spolupráci s CED Brno.

_____________________________________________________________________________________

AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ INSCENACE V ONLINE VYHLEDÁVÁNÍ V REPERTOÁRUod sezony 1891/1892 dosud

(předcházející období od roku 1884 ke stažení ve formátu PDF v Doplňkovém soupisu premiér NdB)

stat1