Více o online vyhledávání v repertoáru

Databáze pro online vyhledávání v repertoáru NDB je doplňována postupně, ve své finální podobě obsáhne všechny premiéry NDB od roku 1884 do současnosti.
V současné době probíhá první etapa plnění databáze – soupisové informace, týkající se inscenací a uměleckých osobností NDB. Ve druhé a třetí etapě bude databáze doplňována fotografiemi a dalšími obrazovými dokumenty, ohlasy v médiích a uměleckými životopisy členů a hostů NDB.
Podkladem pro plnění databáze je veškerá dochovaná dokumentace, uložená v archivu NDB.
Dokumentace k inscenacím zahrnuje křestní listy, jejich změny a doplňky, programy, programové vložky s obsazením a vývěsky k jednotlivým představením.

_____________________________________________________________________________________

AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ INSCENACE V ONLINE VYHLEDÁVÁNÍ V REPERTOÁRUod sezony 1886/1887 dosud

(předcházející období od roku 1884 ke stažení ve formátu PDF v Doplňkovém soupisu premiér NdB)

stat1