Vývoj názvu instituce

OD DOBY, KDY NDB ZAČALO PŮSOBIT VE VLASTNÍ STÁLÉ DIVADELNÍ BUDOVĚ NA VEVEŘÍ ULICI (1884), NĚKOLIKRÁT ZMĚNILO SVŮJ NÁZEV.

Nejprve se název vztahoval k budově, velmi brzy však začal splývat s označením uměleckého subjektu, který v budově působil, až na něj přešel cele. Název instituce se proměňoval zejména v souvislosti se změnami jejích provozovatelů, ale též z důvodu zdůraznění historické vazby. Následující seznam uvádí výčet (včetně standardizovaných zkratek) a časovou platnost názvů, jež NDB v historii neslo:  

 • Národní divadlo v Brně / NDB / 1884–1886
 • Prozatímní Národní divadlo v Brně / Prozatímní NDB / 1886–1891
 • Národní divadlo v Brně / NDB / 1891–1914
 • České Národní divadlo v Brně / České NDB / 1914–1919
 • Národní divadlo v Brně / NDB / 1919–1930
 • Zemské divadlo v Brně / ZDB / 1931–1941
 • Národní divadlo v Brně / NDB / 1945–1946
 • Zemské divadlo v Brně (dobové divadelní tiskoviny však uvádějí též Národní divadlo v Brně a Zemské Národní divadlo v Brně) / ZDB / 1946–1948
 • Státní divadlo v Brně / SDB / 16.8.1948–1.10.1990
 • Zemské divadlo v Brně / ZDB / 2.10.1990–22.12.1992
 • Národní divadlo v Brně / NDB / 23.12.1992–30.12.2007
 • Národní divadlo Brno, příspěvková organizace / NDB / od 31.12.2007

(JiN)