Historie NdB - umělecké soubory

V současnosti působí v rámci Národního divadla Brno tři umělecké soubory: činohra, opera a balet. V minulosti však byl součástí NdB také soubor zpěvohry a v letech 1978, resp. 1980 - 1991 i soubory Divadla na provázku a HaDivadla.  Podrobnosti o vývoji a umělecké tvorbě jednotlivých souborů naleznete pod příslušnými odkazy.