Opera Europa

OE-logo

Národní divadlo Brno (člen od roku 2008) je součástí prestižní evropské organizace Opera Europa. Tato organizace v současné době sdružuje 153 divadel a festivalů ze 39 zemí světa. Hlavní sídlo má organizace v Bruselu, kde podléhá belgickému právu. Vedení je tvořeno vybranými patnácti členy po dobu tří let. Opera Europa iniciuje mnoho aktivit, jež mají za úkol propagovat operu, jako stále živý a rozvíjející se žánr.

Mezi významné aktivity patří pořádání konferencí v členských zemích. Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména: maximalizace příjmů, rozvoj operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing, sponzoring a fundraising aj. Konference se konají 2x do roka v členských zemích.