REFERENT FUNDRAISINGU

volné místo

Hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici

REFERENT FUNDRAISINGU

Datum nástupu:             1. 1. 2020, případně dohodou

Pracovní úvazek:           1,00

Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění (zařazení v 11. platové třídě, tarifní plat v závislosti na délce započitatelné praxe).

Co vás čeká:

 • vyhledávání a oslovování nových partnerů NdB a individuálních dárců včetně péče o stávající
 • uzavírání sponzorských smluv
 • zpracování projektů pro získání grantů

Co po Vás požadujeme:                      

 • vysokoškolské vzdělání
 • anglický jazyk (případně německý jazyk) – komunikativní úroveň
 • orientace v umění
 • orientace ve fundraisingu, zkušenosti s granty a dotacemi
 • kvalitní, invenční písemný projev
 • kreativita, kultivované jednání a vystupování, odolnost vůči stresu a schopnost diplomacie, komunikativnost, zodpovědnost a systematičnost
 • pokročilá znalost práce s PC
 • praxe v oboru výhodou

Co Vám můžeme nabídnout:  

 • zajímavé umělecké a kreativní prostředí v centru města Brna
 • každodenní kontakt s vrcholnými uměleckými osobnostmi
 • služební mobilní telefon a notebook
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování a další firemní benefity

První kontakt výhradně elektronickou formou!

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je vypracování krátkého „Návrhu fundraisingové strategie Národního divadla Brno, p. o.“.

Případné zájemce prosíme o zaslání „Návrhu fundraisingové strategie …“, motivačního dopisu a profesního životopisu do 27. 11. 2019 na e-mail hajzlerova@ndbrno_cz

Výběrové řízení proběhne dne 9. 12. 2019 a budou na něj pozváni vybraní uchazeči z 1. (neveřejného) kola.

 Informace o zpracování poskytnutých osobních údajů:

 1. Správcem Vašich osobních údajů bude Národní divadlo Brno, p.o., Dvořákova 11, 657 70 Brno;  IČO 00094820.
 2. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, výběru osob ucházejících se o zaměstnání, na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu oprávněného zájmu správce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresu, telefon, email, adresu trvalého pobytu, údaje o vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti související s výkonem práce.
 3. Vaše nezbytné osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci personálního oddělení NdB a členy příslušné výběrové komise. Osobní údaje budou v listinné podobě uloženy na personálním oddělení.
 5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo na základě Vašeho souhlasu ponechány po dobu 1 roku pro Vaše oslovení v budoucnu, pokud se objeví další vhodná pracovní pozice v NdB.