STROJNÍK KLIMATIZACE - MAHENOVO DIVADLO

volné místo

Do týmu správy budovy Mahenova divadla hledáme nového kolegu na pozici

STROJNÍK KLIMATIZACE

Datum nástupu:             1. 5. 2021 – popřípadě dohodou

Pracovní úvazek:           1,00

Místo výkonu práce:      Mahenovo divadlo

Požadavky:                   vzdělání ÚSO (maturita) příp. SO (výuční list) nejlépe v oboru instalatér nebo topenář

Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění.

Zájemci se mohou obrátit přímo na pana Jaroslava Mikulicu, správce budovy Mahenova divadla.

telefon:          727 814 941

e-mail:           mikulica@ndbrno_cz

Informace o zpracování poskytnutých osobních údajů:

  1. Správcem Vašich osobních údajů bude Národní divadlo Brno, p.o., Dvořákova 11, 657 70 Brno;  IČO 00094820.
  2. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, výběru osob ucházejících se o zaměstnání, na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu oprávněného zájmu správce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresu, telefon, email, adresu trvalého pobytu, údaje o vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti související s výkonem práce.
  3. Vaše nezbytné osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci personálního oddělení NdB a členy příslušné výběrové komise. Osobní údaje budou v listinné podobě uloženy na personálním oddělení.
  5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo na základě Vašeho souhlasu ponechány po dobu 1 roku pro Vaše oslovení v budoucnu, pokud se objeví další vhodná pracovní pozice v NdB.