Uveřejňování smluv

Uveřejňování smluv podle zákona č. 134/2016  Sb.,   o  zadávání veřejných  zakázek se nachází na  profilu zadavatele Národní divadlo Brno, příspěvková organizace:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00094820