VEDOUCÍ ODDĚLENÍ EKONOMIKY / SPRÁVCE ROZPOČTU

Volné místo v NdB

Image 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ EKONOMIKY / SPRÁVCE ROZPOČTU 

Datum nástupu: 1. 3. 2019  

Pracovní úvazek:1,00 

Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění (zařazení ve12. platové třídě, tarifní plat v závislosti na délce započitatelné praxe). 

Náplň práce: 

 • sestavování, kontrola a úprava finančního plánu a rozpočtu NdB 

 • spolupráce na finančním řízení NdB 

 • sledování a přehledy čerpání finančních prostředků 

 • sledování a vyhodnocování plánu investic a plánu FKSP 

 • příprava měsíčního reportingu, zpracování analýz 

 • spolupráce při tvorbě žádostí o poskytnutí dotací, metodický a finanční dohled nad rozpočty grantů, dotací a mimořádných dotací vč. vyúčtování 

 • spolupráce na zpracování a komunikaci finanční agendy ke zřizovateli, resp. orgánům veřejné správy 

 • součinnost při sestavování pravidelné měsíční a roční uzávěrky 

 • zajišťování ekonomických agend včetně ekonomických rozborů a výstupů  

 • schvalování výdajů NdB v rámci funkce správce rozpočtu 

 • součinnost kontrolám realizovaných vNdB 

 • průběžné sledování legislativy potřebné k výkonu práce 

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v ekonomickém nebo příbuzném oboru 

 • min. 3 roky praxe na obdobné pozicizkušenost s tvorbou rozpočtu, se zdroji dat a vyhodnocováním  

 • znalost účetních principůzákladní znalost zákona o DPH a zákona o dani zpříjmů 

 • dobrá znalost metodiky, především pro potřeby finančního řízení a kontroly 

 • výborná znalost práce s MS Excel, znalost kontingenčních tabulek výhodou 

 • samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, analytické myšlení,trestní bezúhonnost 

Dále výhodou: 

 • praxe v příspěvkové organizaci a znalost anglického jazyka 

Nabízíme: 

 • zajímavé umělecké a kreativní prostředí v centru města Brna 

 • každodenní kontakt s vrcholnými uměleckými osobnostmi 

 • služební mobilní telefon a notebook 

 • 5 týdnů dovolené 

 • příspěvek na stravování a další firemní benefity 

 

Případné zájemce prosíme o zaslání motivačního dopisu a profesního životopisu do 31. 1. 2019 na e-mail hajzlerova@ndbrno_cz 

Výběrové řízení proběhne v průběhu měsíce února a budou do něj pozváni vybraní uchazeči z 1. (neveřejného) kola. 

 • Správcem Vašich osobních údajů bude Národní divadlo Brno, p.o., Dvořákova 11, 657 70 Brno;  IČO 00094820. 

 • Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, výběru osob ucházejících se o zaměstnání, na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu oprávněného zájmu správce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresu, telefon, email, adresu trvalého pobytu, údaje o vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti související s výkonem práce. 

 • Vaše nezbytné osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům. 

 • Osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci personálního oddělení NdB a členy příslušné výběrové komise. Osobní údaje budou v listinné podobě uloženy na personálním oddělení.  

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo na základě Vašeho souhlasu ponechány po dobu 1 roku pro Vaše oslovení vbudoucnupokud se objeví další vhodná pracovní pozice v NdB.