Výběrová řízení

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2018

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  

 

ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře – umělecké předměty

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Památková obnova interiéru hlediště Mahenova divadla – I. Etapa

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU