Výběrová řízení a volná místa

Volná místa

Konkurz na místo hráče II. lesního rohu s povinností IV. lesního rohu

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace vypisuje K O N K U R Z na místo hráče II. lesního rohu s povinností IV. lesního rohu orchestru opery Národního divadla Brno pracovní úvazek 1,0 - zástup za MD

 

Konkurz na místo I. harfy

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace vypisuje konkurz do operního orchestru na místo I. harfy  pracovní úvazek 1,0

 

Výběrová řízení

Statutární město Brno, MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR KULTURY, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 3, 601 67 BRNO

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání   v budově divadla Reduta v Brně , Kapucínské nám. 9 – Zelný trh 4, číslo popisné 313, na pozemku parcelní číslo 398, k. ú. Město Brno, obec Brno.