Výběrová řízení a volná místa

Volná místa

Výběrová řízení

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Janáčkovo divadlo - Dodávka zvukové technologie

 

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Udržovaní ploch zeleně a zpevněných ploch v okolí budovy Mahenova divadla