Výběrová řízení a volná místa

Volná místa

 

Výběrová řízení

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 Zakoupení 1 kusu lesního rohu Gebr.Alexander typ 103 F/Bb GAL  – double horn gold  brass(G) s lakem a šroubovacím korpusem a nastavitelným malečníkem

 

Záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu divadla Reduta v Brně,

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, Odbor Kultury, Dominikánské NÁM. 3, 601 67 BRNO zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostory sloužící podnikání v objektu divadla Reduta v Brně , Kapucínské nám. 9 – Zelný trh 4, číslo popisné 313, který je součástí pozemku p. č. 398, k. ú. Město Brno, obec Brno.