Výběrová řízení a volná místa

Volná místa

Výběrová řízení

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Divadlo Reduta – obnova fasád parteru, vstup do divadelní kavárny

 

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Památková obnova střešního pláště Mahenova divadla – I. Etapa