Výstavy

Výstavy v reprezentativních prostorách Janáčkova divadla, Mahenova divadla a Divadla Reduta v sezoně 2014/2015

Mahenovo divadlo 

Proměny Brna ve fotografii 
Malujeme bez hranic - Ibsenka
130 let stálého českého divadla v Brně
Scénografie Františka Muziky v NdB

Janáčkovo divadlo

Primabalerína Jana Přibylová
Devadesáté narozeniny Janáčkovy Lišky Bystroušky
Divadelní deník Jarmily Kubíčkové
Kostnice u sv. Jakuba
Mezinárodní festival Janáček Brno 2014 ve fotografiích

Výstavy v Janáčkově a Mahenově divadle jsou přístupné v době představení a hodinu před jejich začátkem. Výstavy v Redutě jsou přístupné denně od 10 do 18 hod. a v době představení.
V době představení jsou výstavy přístupné pouze pro návštěvníky představení.