Výstavy

Výstavy v reprezentativních prostorách Janáčkova divadla, Mahenova divadla a Divadla Reduta v sezoně 2014/2015

Mahenovo divadlo 

Proměny Brna ve fotografii  /  12.9. - 20.10.2014
Malujeme bez hranic - Ibsenka  /  21.10. - 1.12.2014
130 let stálého českého divadla v Brně  /  2.12.2014 - 5.1.2015
Hvězdy stříbrného plátna / 6.1. - 9.2.2015

Janáčkovo divadlo

Primabalerína Jana Přibylová  /  12.9. - 21.10.2014
Devadesáté narozeniny Janáčkovy Lišky Bystroušky  /  22.10. - 2.12.2014
Divadelní deník Jarmily Kubíčkové  /  3.12.2014 - 6.1.2015
Kostnice u sv. Jakuba  /  7.1. - 10.2.2015
ONDŘEJ BÍLEK - VÍTĚZSLAV ŠERÝ / 4.3. - 24.4.2015
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ! Natalie Perkof / 19.5. - 26.6.2015

Reduta

INSPIROVÁNO NEZNÁMÝM AUTOREM / 19.3. - 24.4.2015

Výstavy v Janáčkově a Mahenově divadle jsou přístupné v době představení a hodinu před jejich začátkem. Výstavy v Redutě jsou přístupné denně od 10 do 18 hod. a v době představení.
V době představení jsou výstavy přístupné pouze pro návštěvníky představení.