Zakoupení 2 dodávkových vozidel do 3,5 t

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Zakoupení 2 dodávkových vozidel do 3,5 t

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

Zakoupení 2 dodávkových vozidel do 3,5 t

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

Jedná se o nákup 2 automobilů, a to 1x 3místný automobil a 1x 5místný automobil v těchto parametrech (stejné pro oba automobily s výjimkou počtu míst):

 

-       Uvedení automobilu do provozu: od 1.1.2008 a později

-       Maximální stav tachometru: do 300 000 najetých km

-       Výkon motoru: do 2200 cm3

-       nehavarovaný automobil

-       výbava: 2x airbag, ABS, autorádio, AUX,  centrální zamykání, el. okna, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální klimatizace, manuální převodovka, multifunkční volant, palubní počítač, protiprokluzový systém kol (ASR), vyhřívaná zrcátka, 

-       možnost zkušební projížďky a prohlídky technikem

 

 

Nabídku je možné předložit na oba automobily anebo pouze na jeden z požadovaných automobilů.

 

III.  Doba plnění:

Dodání nejpozději do 30.4.2021

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný předmět veřejné zakázky.

Jednorázová platba po předání automobilů.

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali předmět veřejné zakázky v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

(cena bude hodnocena za každý automobil zvlášť)

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH 

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 12. 3. 2021 do 12 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „Zakoupení 2 dodávkových vozidel do 3,5 t“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení. 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

b)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

c)     Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

d)    Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

e)    Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

f)      Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Zdeněk Lang, vedoucí dopravy, 602 506 787, langz@ndbrno_cz

X.  Místo, datum

V Brně 24.2.2021

                                                                                                              ………………

                                                                                                                     ředitel