ZÁMĚR PRONÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ V OBJEKTU Janáčkova divadla v Brně v k. ú. město Brno

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 15.5.2020

Ke stažení: ZDE