Výzva

K POMOCI PŘI ROZŠIŘOVÁNÍ FONDU ARCHIVU NDB

Vážení návštěvníci a příznivci NDB,
archiv NDB má dlouholetou tradici a je přístupný badatelům a veřejnosti. V současné době probíhají také intenzivní práce na online vyhledávání v repertoáru, v němž budou v konečné fázi online dostupné všechny soupisové informace i dokumentační a fotografický materiál k inscenacím a osobnostem NDB. Protože však archiv při bombardování Brna na konci 2. světové války vyhořel, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při doplňování materiálu zejména z let 1881 - 1941.

Uvítáme jakýkoli níže uvedený materiál (i jeho zapůjčení)

  • divadelní cedule a programy k inscenacím NDB z let 1884-1941
  • programové plakáty NDB z let 1884-1941
  • fotografie a pohlednice budov NDB (divadelních i hospodářských) z let 1881-1960
  • fotografie z inscenací a osobností NDB z let 1884-1941

 


Kontakt:
Mgr. Jitka Nováková - novakova@ndbrno_cz, 542 158 133
Mgr. Markéta Ňorková - norkova@ndbrno_cz, 542 158 276

Děkujeme.