+

Adriana Kohútková

kohútková

Adriana Kohútková studovala zpěv na VŠMU v Bratislavě. V roce 1993 se stala sólistkou opery SND v Bratislavě, kde nastudovala a zpívala řadu rolí světového repertoáru, se kterými se představila také na zahraničních scénách: Konstance (Únos ze serailu, Budapešť), Donna Anna (Don Giovanni, Praha, Terst), Amina (Nápoj lásky), Lucia di Lammermoor, Marie (Dcera pluku, Hamburg), Gilda (Rigoletto), Violetta (Traviata, Tokio, Salzburg, Praha, Ljubljana), Ofélie (Hamlet), Olympia (Hoffmannovy povídky), Musetta (La Bohéme), Lucrezia Borgia (Varšava) ad. Adriana Kohútková později opustila koloraturní obor a dnes se zaměřuje na postavy lyrické a mladodramatické, jako např. Mařenka (Prodaná nevěsta, Terst, podzim 2012 Zurich, Tokio), Rusalka (Bratislava, Praha, Bonn), Tatiana (Evžen Oněgin), Cio-Cio-San (Madama Butterfly, Bratislava, Praha, Brno), Mimi (Bohéma), Markétka (Faust), Desdemona (Otello), Jenůfa (Její pastorkyňa). Pro NDB nastudovala postavu Bystroušky (Příhody lišky Bystroušky, 2008),  Málinky/ Eterey (Výlet pana Broučka do Měsíce, 2010). Cio-Cio-San (Madama Butterfly) a Eleny (Sicilské nešpory). Její repertoár jako koncertní zpěvačky je mimořádně rozsáhlý a pěvkyně slaví ohlasy na mezinárodní úrovni za brilantní interpretační výkony: např. Janáčkova Glagolská mše, Dvořákova Stabat Mater, Orffova Carmina Burana.

kdy hraje

Online archiv