+

Čaj o páté

Martinů, Purcell a starověké mýty v současné interpretaci  8. května v 17h, Dům pánů z Kunštátu

Poslední Čaj o páté v sezoně je věnován netradičnímu spojení dvou výjimečných děl – oratoriu Bohuslava Martinů Epos o Gilgamešovi a barokní opeře Henryho Purcella Dido a Aeneas. Spolu s režisérem Jiřím Heřmanem a dramaturgyní Patricií Částkovou se vydáme za prvními lidskými civilizacemi, jejichž mýty se staly základem pro obě díla.

Našimi hosty bude

  •  dirigent Václav Luks a členové jeho souboru Collegium 1704 Jana Chytilová (housle) a Hana Fleková (viola da gamba)
  • sólisté Andrea Široká, Veronika Hajnová-Fialová, Martina Králíková, Karol Bartosiński, Igor Loškár a dirigent Robert Kružík
  • doc. PhDr. Jarmila Bednaříková z Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity

 

O hudební ukázky se podělí sólisté Janáčkovy opery s členy Collegia 1704, kteří vám představí barokní nástroje typické pro Purcellovu hudbu.

Kdy hrajeme