Fenomenální úspěch Její pastorkyně v Lipsku!

Janáčkova opera NdB uzavřela Rok České kultury v Německu hostováním v lipské Státní opeře.

Nadšené ovace zakončili hostování souboru Janáčkovy opery NdB v lipské Státní opeře 8. listopadu 2019 s inscenací Janáčkovy opery Její pastrokyňa v režii Martina Glasera a pod taktovkou šéfdirigenta Marko Ivanovice. Akce byla zároveň slavnostním závěrem Roku české kultury v Německu, který začal loni na podzim na knižním veletrhu ve Frankfurtu.