Finská skladatelka Kaija Saariaho byla zvolena největším žijícím skladatelem!

  • láska
  • láska
  • láska
  • láska
  • láska
  • láska
  • láska
  • láska

Její operu Láska na dálku uvádíme naposledy 28. a 30. 4. 2020!

174 současných top skladatelů bylo osloveno, aby časopisem BBC Music Magazin, aby jmenovalo 5 největších skladatelů napříč historií. Jako sedmnáctá v pořadí a první z žijících skladatelů skončila Kaija Saariaho, finská skladatelka, jejíž díla jsou pravidelně na repertoáru předních světových orchestrů a operních domů.

Janáčkova opera NdB premiérovala v roce 2016 jednu z nejúspěšnějších soudobých oper Láska na dálka zkomponovanou právě Kaijou Saariaho. Inscenace získala Cenu Divadelních novin v kategorii Hudební inscenace sezony 2016/17 a Sukces měsíce Divadelních novin.

Poslední dvě reprízy uvádíme 28. a 30. 4. 2020 v Janáčkově divadle. Více informací a vstupanky on-line najdete zde

 Láska na dálku je opera, jejíž autoři libretista Amin Maalouf a skladatelka Kaija Saariaho našli inspiraci v historické postavě trubadúra Jaufrého Rudela. Víme o něm velmi málo, žil v první polovině 12. století a byl pánem hradu v Blaye tyčícím se na skále nad mořem v zálivu nedaleko Toulonu. Vydal se na křížovou výpravu a nikdy se nevrátil. Do dnešních dnů se dochovalo jen několik krásných písní opěvujících nedosažitelnou lásku v dáli a jeho touhu ji spatřit. Legenda vypráví, že jí byla hraběnka v Tripolisu a on doplul za moře, aby ji spatřil. Na cestě onemocněl a zemřel v jejím náručí. Ona pak strávila zbytek svých dní v klášteře.  

Kaija Saariaho je skladatelka nezaměnitelného hudebního jazyka a vnáší do příběhu další odstíny a barvy. Její hudbu a operu krásně charakterizoval šéfdirigent Marko Ivanović, který je autorem hudebního nastudování naší inscenace:
Ačkoliv jméno Kaji Saariaho nebude asi běžnému opernímu divákovi příliš povědomé, v okruhu milovníků soudobé hudby je tato finsko-francouzská skladatelka už spoustu let vnímána jako jedna z nejvýznamnějších současných osobností. Její hudební jazyk já osobně vnímám jako „post-impresionistický“. Je výrazně založený na barvě, modálních melodiích a přesvědčivé niternosti. A všechny tyto charakteristiky nalezneme také v opeře Láska na dálku. V podstatě komorní příběh nenaplněného vztahu rozehrává autorka pomocí sboru, elektroniky a velkého orchestru do mohutného mnohovrstevnatého podobenství, ve kterém každá myšlenka dostává prostor k vyznění i k následné kontemplaci ze strany posluchače. Nejedná se ale pouze o dílo symbolické či meditativní. Veškeré dialogy či sborové vstupy jsou zpracovány velmi živě a přirozeně a rytmus slov zcela samozřejmě vyplývá z mluvené francouzštiny. Výsledná podoba je tak v mnohém podobná původnímu baroknímu opernímu „stile recitativo“, což zároveň nám, jako interpretům, dává značnou svobodu v celkovém hudebním uchopení a pojetí. A zároveň dává i posluchačům pocítit palčivou aktuálnost celého starobylého ale stále krásného příběhu.

             Finská skladatelka Kaija Saariaho (*1952) patří mezi celebrity ve světě soudobé hudby a její dílo je na repertoáru předních orchestrů i divadel.
Pro mě je hudba studií mě samé a lidského ducha. Vždycky jsem věřila, že hudba je velmi hluboká, nebo přinejmenším může být. Je jako tekutina, která dokáže prosáknout do hlubin, rozšířit se do všech směrů a přijmout nejrůznější tvary. Slovo na druhou stranu jsou kostrbatá a základní, a gramatika a pochopení vět může snadno sloužit jako bariéra. Hudba často promlouvá mnohem příměji, k srdci i mysli. Určité harmonie jsou jako vůně, které okamžitě poznáte. S hudbou můžete mít intelektuální vjem, ale také smyslový a velmi hluboké porozumění. City a vjemy jsou okamžité. Nepřemýšlím nad tím, když komponuji, protože je komplexní a pohlcující činnost. Ale skrze hudbu tyto věci zažívám. Pokud bych byla věřící, mým náboženstvím by byla hudba, protože ji shledávám tak bohatou, univerzální a hlubokou.