Grigorij Frid: Deník Anny Frankové

nová operní inscenace v koprodukci se Staatstheater am Gärtnerplatz München premiéra: 27. ledna 2010 v Divadle Reduta

monoopera (opera o jediné postavě)

dirigent: David Švec

režie: Heinz Lukas-Kindermann

v titulní roli Anny Frankové: Tereza Merklová
premiéra: 27. ledna 2010 v Divadle Reduta

 

Projekt vzniká v koprodukci se Staatstheater am Gärtnerplatz München, ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, pod záštitami Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Tolerance k lidem různých etnik a lidská práva jsou výrazy často skloňované politiky celého světa. Znamenají však tato slova pro nás něco, nebo se stala již jen prázdným pojmem? Jedním z důležitých úkolů umění je připomínat důležitost i takových dnes zdánlivě samozřejmých věcí. Připomínat, že to není tak dávno, co pro nás samozřejmé nebyly a pro mnohé obyvatele této planety nejsou dodnes. Jsou i další slova, která bychom neměli zapomenout, a jedním z nich holocaust – jedna z největších tragédií a zločinů lidstva.

Tragické příběhy druhé světové války a holocaustu inspirovaly řadu uměleckých děl. Jedním z nich je i monoopera Deník Anny Frankové, vrcholné dílo Grigorije Frida, významného ruského skladatele a malíře židovského původu. Deník, který si dospívající dívka Anna Franková vedla v době, kdy se se svými rodiči skrývala před nacisty, patří k jedinečným historickým dokumentům.

„Když mi kniha v roce 1960 padla do ruky, přečetl jsem ji s velkým zájmem, ale z nějakého důvodu mne tehdy nenapadlo využít ten námět k hudebnímu zpracování. Až v roce 1969, když jsem ´Deník´ znovu četl, jsem pochopil, že je to hotový námět ke zhudebnění! Byl jsem nadšen. Sám jsem sedl a začal psát libreto; ještě ani nebylo hotové, když jsem začal psát hudbu. V textu ´Deníku´ jsem nic neměnil, ale 230 stran knihy bylo nutno zhustit do 10–12 a přitom dramaturgicky rozvrstvit text a jednotlivé epizody tak, aby provedení získalo ostrý konfliktní charakter. Velmi si na ´Deníku´ Anny Frankové cením toho, že jde o autentický příběh, autentickou lidskou tragédii. Na samém začátku práce na opeře jsem měl konkrétní myšlenku: upadá do úkrytu ještě jako dítě, 13tiletá dívka, prožívá obrovský strach a zoufalství, ještě předtím, než prožije hrůzy okupace. Ale jak se události kolem stávají hrozivějšími, roste její odvaha, zvětšuje se její vnitřní odolnost, roste víra v dobro v životě, víra, že rozum a lidskost zvítězí nad zlem. Všechny události kolem Anny znamenají přechod ze světla do temnoty, ale její vnitřní, duševní svět naopak směřuje ke světlu, k osvícení.“ (Grigorij Frid)

 

 

Anna Franková, fotografie poskytlo Židovské muzeum v Praze

Premiéra opery Deník Anny Frankové se uskuteční 27. ledna 2010, tedy v den, kdy si připomínáme památku obětí holocaustu. V souvislosti s tím připravilo Národní divadlo Brno bohatý vzdělávací program určený pro mládež (zejm. SŠ, 2. stupeň ZŠ): 

 

 

1.         Workshopy pro studenty k mezinárodní putovní výstavě „Anna Franková – Odkaz pro současnost“

 

-           workshopy se uskuteční v termínech 15./16./17. prosince 2009 vždy od 10 hodin (cca do 13 hodin) v Janáčkově divadle v Brně, každého termínu se může zúčastnit 25 (max 30 studentů), vstupné je 40 Kč na studenta, pedagogický doprovod zdarma

-           výstava informuje na 28 panelech o historii holocaustu z perspektivy Anny Frankové a její rodiny

-           výstava čerpá ze zápisníku německé dívky, jedné z nejznámějších obětí nacistů, a ze vzpomínek dalších příslušníků židovské komunity

-           výstavu koordinuje Anne Frank House v Amsterodamu a od roku 2002 ji už zhlédlo přes pět milionů návštěvníků ve více než 32 zemích světa

-           výstava bude instalována ve foyer Janáčkova divadla od 9. prosince 2009 do 5. ledna 2010 (více informací o výstavě http://www.annefrank.org), vstup zdarma, přístupná v době (a 1 hod před začátkem) představení

 

 

2.         Tvůrčí soutěž na téma „Žijeme v barevném světě“

 

-           cílem soutěže je motivovat studenty středních škol k úvahám o toleranci k lidem různých etnik, o lidských právech a demokracii

-           práce studentů (výtvarné / výtvarně-literární úvahy, fotografie, kresby, koláže) můžete přihlásit do soutěže do 14. února 2010

-           vybrané práce budou prezentovány v prostorách Národního divadla Brno do konce sezony 2009/2010

 

 

3.         Konference studentů na téma „Fenomén holocaustu dnešníma mladýma očima“

 

-           5. března 2010, Divadlo Reduta (Mozartův sál), 10-14 hodin

-           cílem je rozkrýt téma do hloubky a z mnoha pohledů, konfrontovat dnešní vnímání holocaustu s jeho historickou realitou, rozšířit povědomí o holocaustu mezi středoškolskou mládeží 

-           mimořádným hostem pamětnice, paní Erika Bezdíčková

-           na konferenci vystoupí badatelé projektu „Zmizelí sousedé“, kteří se věnují pátrání po zmizelých židovských lidech

-           literárně-dokumentační projekt Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“ vybízí mladé lidi (ve věku 12–18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války, http://www.zmizeli-sousede.cz/

-           příspěvky studentů můžete přihlásit do 14. února 2010, pošlete prosím e-mailem, vyhrazujeme si právo výběru příspěvků, které budou prezentovány na konferenci

 

 

Představení opery Deník Anny Frankové se uskuteční: 27. 1., 2. 2., 4. 2. v 10h, 11. 2. a    13. 3. 2010 v Divadle Reduta.

 

 

Rezervace vstupenek na představení a workshopy: Miroslava Daňková, dankova@ndbrno_cz, 542 158 286

Více informací o díle a autorovi poskytne: Mgr. Patricie Částková, castkova@ndbrno_cz, 542 158 368

Kontaktní osoba pro vzdělávací program: Mgr. Jana Janulíková, janulikova@ndbrno_cz, 724 818 565