Jana Sýkorová

  • Čert a Káča2.jpg

Altistka Jana Sýkorová, sólistka Státní
opery Praha od roku 1999 a Národního divadla
v Praze od roku 2012, ztvárnila titulní role
v operách Carmen (Bizet), Orlando Furioso
(Vivaldi), Čert a Káča (Dvořák), Mignon
(Thomas), Sloní muž (Petitgirard), Faidra, Oráč
a Smrt (obě Viklický); poslední tři ve světové
premiéře. Jako Carmen vystupovala v osmi
inscenacích a za výkon v té Bednárikově v Národním
divadle ji francouzský kritik na webu
Forum Opera označil za „jednu z nejzajímavějších
současných Carmen“. K jejím profilovým
rolím patří Verdiho Azucena (Trubadúr), Ulrica
(Maškarní ples), Fenena (Nabucco) a Maddalena
(Rigoletto), Dvořákova Káča (Čert a Káča) a Ježibaba (Rusalka). Mezinárodní
kritiku zaujala ve francouzské premiéře opery Joseph Merrick zvaný Sloní muž roku
2002 v Nice a na následně vydaném DVD. V roce 2007 úspěšně debutovala rolí
Maddaleny v londýnské Královské opeře Covent Garden; vrátila se tam s rolí Mercédès
a jako cover titulní role v Carmen, a je z naší současné pěvecké generace jediná, kdo na
této prestižní scéně vystupoval ve více než jedné operní inscenaci. Vedle návratů do
Londýna a Nice hostovala dvakrát na operním festivalu ve Welsu a dále v operních
domech v Berlíně, Dijonu a 2018 v Helsinkách.
Z koncertních vystoupení jako sólistky České filharmonie, FOK, SOČR a symfonických
orchestrů v deseti zemích světa stojí za zmínku evropské koncerty s G. Albrechtem
vč. DVD Dvořákova oratoria Sv. Ludmila, z mnoha Janáčkových Glagolských
mší provedení s NHK v tokijské Suntory Hall pod taktovkou žijící legendy
Ch. Dutoit a mahlerovské kreace s T. Netopilem a J. Hrůšou. Brahmsovu Altovou
rapsodii, v německém hudebním prostředí dílo téměř posvátné, měla čest provést
s B. Klee a s I. Metzmacherem. Podílela se mj. na CD nahrávkách Dvořákovy opery
Tvrdé palice s J. Bělohlávkem a Dvořákova Requiem s P. Fialou, jež obdržela cenu
japonské kritiky Tokusen.