koncerty

Písňový recitál Veroniky Hajnové-Fialové

7. března 2019, 19h, Křišťálový sál Radnická

 

Matiné Štěpán Filípek & Mark Pinzow

19. ledna 2019, 11h, Křiš´tálový sál, Radnická10