KONKURZ Opera I

na místo hráče na tympány s povinností bicích nástrojů  orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno

Ředitel Národního divadla Brno vypisuje

K O N K U R Z

na místo hráče na tympány s povinností bicích nástrojů orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno

plný pracovní úvazek

povinné skladby ke konkurzu:

Koncertní skladba pro 4 tympány,
Orch. party: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky – tympány, Z mrtvého domu – tympány
Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero – tamburína, 4. symfonie – činely á due
Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov: Šehrezáda – malý buben
Igor Fjodorovič Stravinskij: Pták Ohnivák  xylofon

***********************************************************************

Přihlášení účastníci budou písemně pozváni. Konkurz se bude konat 5. prosince 2016 v 11:00 hod. v Janáčkově divadle v Brně, Rooseveltova ul. 7-14.

Notový materiál orchestrálních partů je na požádání k dispozici v archivu NdB nebo k zaslání  elektronicky emailem. Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte prosím nejpozději do 30. listopadu 2016  elektronicky na e-mail schuster@ndbrno_cz nebo poštou na adresu:

Umělecká správa Janáčkovy opery NdB, Dvořákova 11, 657 70 Brno

kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel:+420 724 344 365

MgA. Jiří Heřman v.r.
šéf opery NdB

MgA. Marko Ivanović v.r.
šéfdirigent orchestru opery NdB