KONKURZ - 1. housle, hráč na bicí nástroje

Ředitel Národního divadla Brno vypisuje K O N K U R Z na místo hráče/hráčky orchestru Janáčkovy opery NdB  I. housle tutti -  celý pracovní úvazek - zástup za MD a  do skupiny bicích nástrojů -  celý pracovní úvazek    

1. K O N K U R Z na místo hráče/hráčky orchestru Janáčkovy opery NdB - I. housle tutti - celý pracovní úvazek - zástup za MD

povinné skladby a orchestrální party ke konkurzu:

I. kolo:

W. A. Mozart : Koncert pro housle G-dur KV216, nebo D-dur KV 218 nebo A-dur KV 219, 1. věta s kadencí,

orchestrální party : Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta

II. kolo:

světový houslový koncert – rychlá věta  

orchestrální party:

                    Wolfgang Amadeus Mozart : Don Giovanni, Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský,

                    Leoš Janáček: Její Pastorkyňa, Antonín Dvořák : Rusalka, Giacomo Puccini : Tosca

***********************************************************************

 

Konkurz se bude konat v pondělí 2. listopadu 2020 v 11:00 hod.,

v Janáčkově divadle v Brně, Rooseveltova ul. 7-14.

Notový materiál orchestrálních partů je na požádání k dispozici v archivu NdB nebo k zaslání  elektronicky emailem.Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte prosím nejpozději do 27. října  2020  elektronicky na e-mail schuster@ndbrno_cz

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel:+420 724 344 365

 

2. K O N K U R Z na místo hráče/hráčky orchestru Janáčkovy opery NdB do skupiny bicích nástrojů - celý pracovní úvazek

povinné skladba ke konkurzu:

Clair Omar Musser : Etude op. 6, #10 in C major pro marimbu

orchestrální party ke konkurzu:

malý buben: N. A. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, op. 35

velký buben: I. F. Stravinskij: Svěcení jara

a due: P. I. Čajkovskij: Symfonie No. 4, f-moll, op. 36, 4. věta

tamburína: G. Bizet: Carmen

triangl: A. Dvořák: Rusalka

zvonkohra: L. Janáček: Jenůfa (Její Pastorkyňa)

xylofon: I. F. Stravinskij: Pták Ohnivák

***********************************************************************

 

Konkurz se bude konat v pondělí 2. listopadu 2020 v 13:30 hod.,

v Janáčkově divadle v Brně, Rooseveltova ul. 7-14.

Notový materiál orchestrálních partů je na požádání k dispozici v archivu NdB nebo k zaslání  elektronicky emailem.Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte prosím nejpozději do 27. října  2020  elektronicky na e-mail schuster@ndbrno_cz

 

 

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel:+420 724 344 365