KONKURZ Opera II

na místo hráče orchestru skupina I. houslí –  tutti  Janáčkovy opery NdB 

Ředitel Národního divadla Brno vypisuje

K O N K U R Z

na místo hráče orchestru Janáčkovy opery NdB

skupina I. houslí  tutti

                                                 poloviční pracovní úvazek

 povinné skladby a orchestrální party ke konkurzu:

I. kolo:
W. A. Mozart : Koncert pro housle G-dur KV216, nebo D-dur KV 218 nebo A-dur KV 219, 1. věta s kadencí
orchestrální party: Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta

II. kolo:
světový houslový koncert – rychlá věta
orchestrální party:
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský 
Leoš Janáček: Její Pastorkyňa, Antonín Dvořák : Rusalka, Giacomo Puccini : Tosca

***********************************************************************

Přihlášení účastníci budou písemně pozváni. Konkurz se koná 14. prosince 2016, 14:00 hod. v Janáčkově divadle v Brně, Rooseveltova ul. 7-14.

Notový materiál orchestrálních partů je na požádání k dispozici v archivu NdB nebo k zaslání  elektronicky emailem.Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte prosím nejpozději do 5. prosince 2016  elektronicky na e-mail schuster@ndbrno_cz nebo poštou na adresu:

 

Umělecká správa Janáčkovy opery NdB, Dvořákova 11, 657 70 Brno

kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel:+420 724 344 365

 

MgA. Jiří Heřman v.r.      
šéf opery NdB         

MgA. Marko Ivanović v.r.   
šéfdirigent orchestru opery NdB