Konkurz do operního orchestru na místo I. trombonu

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace

vypisuje

konkurz do operního orchestru

na místo I. trombonu

celý pracovní úvazek

povinná skladba 1. kolo:

 G. Ch. Wagenseil Koncert pro trombon Es-dur, 1. věta s kadencí,

orchestrální party 1. kolo:

W. A. Mozart: Requiem d-moll, K. 626,:  Tuba mirum, (part 2. trombonu), Offertorium (part 1. trombonu)

G. Verdi: Othello, M. Ravel: Bolero, I. F. Stravinskij: Pták Ohnivák,

 

povinná skladba 2. kolo:

volitelná skladba z klasického trombonového repertoáru

orchestrální party 2. kolo:

G. Verdi: Síla osudu - předehra, B. Smetana: Braniboři v Čechách, G. Rosini: Vilém Tell,

 L. Janáček: Jenůfa, M. Ravel: Dítě a kouzla, R. Wagner: Valkýra, (jízda Valkýr),

 *************************************************************************************************************

 Minimální konkurzní podmínky: absolutorium konzervatoře nebo jiné střední hudební školy.

Konkurz se bude konat 11. prosince 2019 v 11:00 hod. v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul., 602 00 Brno Přihlášení účastníci budou písemně pozváni emailem.

Materiál orchestrálních partů bude zaslán elektronicky pouze řádně přihlášeným uchazečům.

Přihlášky se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte nejpozději do  5. prosince 2019 pouze elektronicky na email schuster@ndbrno_cz

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724 344 365