Konkurz do operního orchestru na místo II. harfy s povinností I. harfy

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace,

vypisuje

konkurz do operního orchestru na místo II. harfy s povinností I. harfy
zástup za MD – úvazek 0,75

který se koná dne
7. března 2017 od 14.00 hod.
v Janáčkově divadle, Rooseveltova 14, 657 70 Brno

povinné skladby ke konkurzu:
G. F. Händel: Koncert pro harfu B-dur op. 4/6, HWV 294  – 1. věta
dále koncertní skladba dle vlastního výběru z období romantismu až impresionismu

orchestrální party:
P. I. Čajkovskij: Labutí jezero – kadence z 2. jed.
G. Puccini: Tosca – začátek 2. jed.- scénická hudba
G. Verdi: Nabucco – č. 4 – 5, part II. harfy
A. Dvořák: Rusalka – 1. a 2. kadence z 1. jed.
A. Dvořák: Čert a Káča – part II. harfy;
L. Janáček : Její pastorkyňa – árie Kostelničky 2. jed. od č. 66.

***********************************************************************

Řádně přihlášení účastníci budou písemně pozváni. Materiál orchestrálních partů je na požádání zaslán přihlášeným účastníkům elektronicky – email.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte nejpozději do 3. března 2017 buďto elektronicky na email schuster@ndbrno_cz, nebo poštou na adresu :

Umělecká správa opery NdB p.o.
Umělecká správa opery NdB p.o.
Dvořákova 11
657 70 Brno

kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724 344 365

MgA Jiří Heřman
umělecký šéf JO

MgA Martin Glaser, v. r.
ředitel NdB