Konkurz do operního orchestru na místo II. harfy s povinností I. harfy

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace,  vypisuje  konkurz do operního orchestru  na místo II. harfy s povinností I. harfy  

konaný dne 28. ledna 2019 od 13.00 hod. ve foyeru Mahenova divadla, Malinovského nám., 657 70 Brno

úvazek 0,75

povinné skladby ke konkurzu:

dále koncertní skladba dle vlastního výběru z období romantismu nebo impresionismu,

G. F. ndel: Koncert pro harfu B-dur op. 4/6, HWV 294  - 1. věta

orchestrální party:

P. I. Čajkovskij: Labutí jezero – kadence z 2. jed. a dále Spící krasavice - kadence;                              

G. Puccini: Tosca – začátek 2. jed.- scénická hudba;

A. Dvořák: Čert a Káča – 1. jednání;

L. Janáček : Příhody Lišky Bystroušky – 2. jednání od č. 65.

*************************************************************************************************************

Řádně přihlášení účastníci budou pozváni.

Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán

přihlášeným účastníkům elektronicky emailem.

 

Korepetitora NdB nezajišťuje.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem                                             zasílejte nejpozději do 18. ledna 2019 elektronicky na email schuster@ndbrno_cz

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365