Konkurz do operního orchestru na místo II. trombonu s povinností III. trombonu

Konkurz se bude konat 10. dubna 2018.

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace vypisuje: Konkurz do operního orchestru na místo II. trombonu s povinností III. trombonu

Povinné skladby ke konkurzu:

Povinná přednesová skladba: 

  • F. David: Concertino Es – dur, op. 4,  -  1. a 2. věta, 
  • dále přednesová skladba dle volného výběru uchazeče z trombónového koncertního repertoáru,

Výběr z orchestrálních partů:

  • G. Verdi: Síla osudu - předehra,
  • W. A. Mozart: Requiem d – moll, K. 626 – Requiem (introitus), Kyrie, Tuba mirum,
  • A. Dvořák: Rusalka,
  • G. Rosini: Vilém Tell – předehra,
  • L. Janáček: Sinfonietta,
  • N. A. Rimskij - Korsakov: Šehrezáda, op. 35,
  • P. I. Čajkovskij: Labutí jezero,

 *************************************************************************************************************

 Minimální konkurzní podmínky: absolutorium konzervatoře nebo jiné střední hudební školy

Konkurz se bude konat 10. dubna 2018 ve 14:00 hod. v Křišťálovém sále, TIC, Radnická ul. 10, 602 00 Brno. Přihlášení účastníci budou písemně pozváni (mail).

Pracovní úvazek 1,0 

Materiál orchestrálních partů bude zaslán elektronicky pouze řádně přihlášeným uchazečům.

Přihlášky se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte nejpozději do 4. dubna 2018 buď elektronicky na email schuster@ndbrno_cz nebo poštou na adresu : Umělecká správa opery, TIC, Radnická 10, 602 00 Brno.

 

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365