Konkurz do sboru Janáčkovy opery- 2. ALT, TENOR

  • 2. ALT, TENOR.JPG

Konkurz se bude konat v pondělí 22. října 2018 v 10 hodin. 

V Ernově sále, Radnická 10, Brno

Uchazeči si připraví 2 libovolné árie nebo písně.

Přihlášky s životopisem, adresou a tel. kontaktem zasílejte

do 19. 10. 2018 na adresu danekv@ndbrno_cz  nebo na adresu

Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno

s označením „Sbor opery – konkurz“.

 

Klavírní doprovod bude zajištěn.