Konkurz na místo hráče orchestru Janáčkovy opery NdB skupina I. houslí - tutti

Konkurz se koná 30. října 2018 ve 13:30hod. ve foyeru Mahenova divadla v Brně

Ředitel Národního divadla Brno vypisuje

K O N K U R Z

na místo hráče orchestru Janáčkovy opery NdB

skupina I. houslí - tutti

pracovní úvazek 1,0

Povinné skladby a orchestrální party ke konkurzu:

I. kolo: W. A. Mozart : Koncert pro housle G-dur KV216, nebo D-dur KV 218 nebo A-dur KV 219, 1. věta s kadencí, orchestrální party : Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta

II. kolo: světový houslový koncert   

orchestrální party: Wolfgang Amadeus Mozart : Cosi fan tutte, Bedřich Smetana: Libuše, Leoš Janáček: Její Pastorkyňa, Antonín Dvořák : Rusalka, Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero.

...............................................................................................................................................................................................

Přihlášení účastníci budou písemně pozváni. Konkurz se koná 30. října 2018 ve 13:30hodve foyeru Mahenova divadla v Brně, Malinovského nám.1, 657 70 Brno.

Notový materiál orchestrálních partů je na požádání k dispozici v archivu NdB nebo k zaslání  elektronicky emailem. Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem zasílejte prosím nejpozději do 25. října 2018  elektronicky na e-mail schuster@ndbrno_cz

kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel:+420 724 344 365