+

Maria di Rohan - poslední uvedení

O ženě mezi dvěma muži…

V úterý 17. února 2015 v 19.00 hodin v Janáčkově divadle uvede soubor Janáčkovy opery NdB naposledy inscenaci opery Maria di Rohan.

Nenechte si ujít jednu z posledních Donizettiho oper ve skvělém obsazení:

Riccardo, hrabě z Chalais José Manuel j. h.
Enrico, vévoda z Chevreuse Jakub Kettner j. h.
Maria, hraběnka z Rohan Mariana Hochelová j. h.
Armando z Gondi Veronika Hajnová Fialová
Vikomt ze Suze Tomáš Šelc
De Fiesque Jiří Miroslav Procházka j. h.
Aubry, sekretář z Chalais Milan Rudolecký
Příbuzný vévody z Chevreuse Ladislav Mlejnek

Dirigent představení: Robert Kružík

Sbor a orchestr Janáčkovy opery NDB

Kdy hrajeme